Thuis Hobby Werk spam Code WWW

Kieswijzer Europese Grondwet

 

De door het ministerie van binnenlandse zaken betaalde referendumwijzer van het IPP geeft een erg rooskleurig beeld van de europese "grondwet", waarbij zij de negatieve kanten van dit gedrocht niet aan bod laten komen, en de uitzonderingen op de positieve artikelen "vergeten" te vermelden. Dat heeft tot gevolg gehad dat er een aantal alternatieve kieswijzers gemaakt zijn. Waaronder deze.

eens geen mening oneens
1)Een grondwet moet zeer uitgebreid zijn en allerlei pietluttige bepalingen bevatten
2)Marktdenken is zo belangrijk dat het in de grondwet moetI-3 (2)
3)We moeten onze nationale rechten overdragen aan EuropaI-6
4)"Ode aan de Vreugde" uit de 9e symfonie van Van Beethoven is geschikt als volksliedI-8
5)Ik ben voor de EuroI-8
6)De coördinatie van economisch beleid moet door een gekozen orgaan gebeurenI-15 (1)
7)Europa moet ons kunnen verplichten onze defensieuitgaven te vergrotenI-16 (2)
8)De macht van het democratisch gekozen parlement moet verkleind worden door de Europese raadI-20 (1)
9)Het parlement moet groter zijn dan dat van Rusland, met bijbehorende ineffectiviteitI-20 (2)
10)Het Europees parlement mag geen wetten indienenI-28
11)De minister van Buitenlandse zaken komt uit een orgaan dat niet gekozen kan wordenI-28
12)Het moet in de grondwet worden vastgelegd dat Nederland zijn defensie uitgaven vergrootI-41 (3)
13)europese instellingen, organen en instanties mogen zelf bepalen wat ze geheim willen houdenI-50 (4)
14)De euthanasiepraktijk zoals deze nu in Nederland geldt wordt afgeschaftII-62
15)Spanje en andere landen kunnen doorgaan met het houden van stierengevechtenIII-121
16)Ik ben voor liberalisatieIII-146
17)Ik ben voor liberalisatieIII-147
18)Ik ben voor liberalisatieIII-148
19)We moeten zuinig omgaan met fossiele grondstoffenIII-151
20)Overheden moeten financieel kunnen bijdragen aan gezondheidszorg en onderwijsIII-155
21)Economie kan op soviet wijze met decreten geregeld wordenIII 178-184
22)Economische vooruitgang is belangrijker dan milieubeschermingIII-233 (3-d)
23)Oost-duitsers moeten anders behandeld worden dan inwoners van andere voormalige oostbloklandenIII-243
24)De EU mag alleen onderzoek stimuleren dat direct geld oplevertIII-248 (1)
25)Wetten die bedrijfswinsten in de weg staan moeten veranderd wordenIII-269 (2)

Tegen  0% 0%  Voor

Op 27 april 2005 heeft de Haagse rechtbank een andere alternatieve referendumwijzer geprobeerd monddood te maken door hun oorspronkelijke domein referendumwijzer.nl af te nemen en de geven aan het IPP voor hun propagandawijzer. De alternatieve referendumwijzer is nu te vinden op het domein: referendumwijze.nl.


Share and Enjoy: del.icio.us Reddit digg Furl Spurl NewsVine Smarking Ma.gnolia Wists Simpy TailRank co.mments YahooMyWeb blinkbits BlinkList blogmarks connotea De.lirio.us Fark feedmelinks LinkaGoGo Netvouz RawSugar scuttle Shadows

Thuis Hobby Werk spam Code WWW

Toni Cornelissen
1 januari 1970
toni@dse.nl
Lid van de Technetium groep
Daily horoscope StatCounter NetStat W3C Validator