English Nederlands
Thuis Hobby Werk spam Code WWW
tue tno ibm Grenco AND Response CarrierWeb Otto Ematic Sebastian cv

Toni's Curriculum Vitae

 

Inhoud

Personalia

Naam: Cornelissen
Voornamen: Antonius Hendrikus Petrus Johannes
Roepnaam: Toni
Adres: ************ **
Woonplaats: 51** ** Rijen
Telefoon: 0161-******
e-mail: toni@dse.nl
Geboortedatum: 28 juli 1970
Geboorteplaats: Gilze
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Nationaliteit: Nederlandse
Militaire dienst: Buitengewoon dienstplichtig
Rijbewijs: B

Opleidingen

(van heden naar verleden)
Instituut Van Tot Bijzonderheden
Technische Universiteit Eindhoven september 1989 augustus 1994 Faculteit: Werktuigbouwkunde, Vakgroep Fundementele Werktuigkunde (Theoretische Mechanica), Secties: Dynamica en Regeltechniek
Hogeschool West Brabant (Breda) augustus 1988 juli 1989 Afdeling: Techniek, Richting: Werktuigbouwkunde
HAVO, Dr. Schaepman College (Dongen) augustus 1982 juni 1988 Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie

Cursussen en Congressen

(van heden naar verleden)
Cursus Insituut Datum
Systems Engineering ADSE november 2001
Developing Real-time Systems Using UML ARTiSAN training center december 2000
Mobile & Wireless Beurs Media Development Europe november 2000
Resultaatgerichte zelfsturing Employability Company september 2000
Klantgericht handelen Door trainingen mei 2000
TNO Introductiedagen TNO Opleidingen maart 2000
Cleanroomtraining ASML Training Operations maart 2000
Visual C++ European Developer Conference Microsoft januari 1999
Ravi Jaarcongres & GIS Expo 1998 Ravi november 1998
Basiscus Veiligheid I (VCA Certificatie) Elsevier Opleidingen februari - maart 1998
Kaderopleiding Koudetechniek Koning Willem I College september 1997 - maart 1998
Advanced C++: technics and tools using visual age IBM Education & Training mei 1997
Programmeren in C++ IBM Education & Training april 1997
Professioneel Onderhandelen IBM Busssiness school maart 1997
Presenteren aan groepen IBM Bussiness school maart 1997
Programmeren in Java IBM PS januari - februari 1997
Intro Object Orientatie t.b.v. Java IBM PS januari 1997
Lotus Notes lunchtitute IBM PS november 1996
IT Skills me SAP IBM PS november 1996
AIX PC Connectivity via TCP/IP IBM Education & Training oktober 1996
AIX windows voor gebruikers IBM Education & Training juni 1996
CRM procesdag voor Services medewerkers IBM Bussiness school mei 1996
AIX versie 4: Windows/6000 Systeembeheer IBM Opleidingen maart 1996
Het aanpassen van NetView voor AIX IBM Opleidingen maart 1996
Het dagelijks gebruik van Netview voor AIX IBM Opleidingen maart 1996
AIX versie 4 Preformance Management IBM Opleidingen februari 1996
Migratie van AIX versie 3.x naar 4.x IBM Opleidingen februari 1996
AIX Versie 4, Advanced System Administratie IBM Opleidingen januari 1996
TCP/IP concepten en architecturen IBM Opleidingen januari 1996
TCP/IP voor AIX IBM Opleidingen december 1995
AIX de voordelen van de Korn Shell IBM Opleidingen december 1995
AIX: neterkservices NFS-NIS-DNS IBM Opleidingen november - december 1995
AIX systeembeheer (basis) versie 3.2.5 IBM Opleidingen november 1995
AIX beveiliging en controle IBM Opleidingen oktober 1995
Basisprincipes van Computernetwerken IBM Opleidingen oktober 1995
DBase IV Rekencentrum TUE januari - februari 1993
Vervaardigingstechnieken Studievereninging Simon Stevin oktober 1992 - januari 1993
Chaos theorie Studium Generale TUE voorjaar 1991

Ervaring

(van heden naar verleden)

NVHPV

Nederland, vanaf februari 2001
Internetcoördinator / Webmaster
Hoofdverantwoordelijke voor de website van de Nederlandse Vereniging voor Human Powered Vehicles (http://www.ligfiets.net). Voor deze site heb ik het content management systeem geschreven. (PHP in combinatie met MySQL). Het systeem bestaat uit een systeem waarbij bezoekers zich kunnen identificeren, waarna zij afhankelijk van de authorisatie die zij hebben, op diverse plaatsen informatie kunnen toevoegen en wijzigen. Voor het toevoegen en wijzigen van die informatie hebben de bezoekers geen kennis van HTML of andere talen meer nodig. Verder co÷rdineer ik ook de activiteiten van de andere ontwikkelaars, vormgevers en contentleveranciers.

TNO Industrie

Delft / Eindhoven, vanaf november 1999
Wetenschappelijk medewerker
Hier werkte ik voor het Level Sensor project van ASML. Dit is een vertrouwelijk project. Uit de naam kan worden afgeleid dat er hoogtes gemeten worden. Mijn taak was het schrijven van testsoftware. Met deze software is het mogelijk de werking van de Level Sensor te kalibreren en te controleren. Ordegrootte van de nauwkeurigheid: nanometers. Gebruikte taal C.

Hierna heb ik ontwikkelingen gedaan aan userinterfaces voor draagbare apparaten. De kern van het project is dat uit een MS Access database automatisch code gegenereerd wordt voor de userinterfaces voor de apparaten van het Portable en Wearable project (kleine draagbare intelligente apparaten). Voor dit project is gebruik gemaakt van MS Access, Perl, Microsoft Visual C++ en diverse c-compilers voor microprocessors. Het bijzondere van het project was dat de code gegenereerd kon worden voor een groot aantal microprocessoren en LCD displays. Hier loopt nog een patent onderzoek voor. Vandaar voorlopig ook geen verdere informatie.

AND International Publishers

Rotterdam, maart 1998 - november 1999
Software onwikkelaar Internet
Als lid van het Internet Solutions team maak ik de data en applicaties van AND beschikbaar op het Internet. Projecten die ik heb uitgevoerd zijn:
TIC-server
Op een Linux machine komt de verkeersinformatie van de ANWB binnen. Door middel van door mij ontwikkelde Perl scripts wordt deze data geconverteerd naar een door AND (en zijn klanten) bruikbaar formaat. Dit is zowel actuele informatie als (statisch bewerkte) historische data.
WebFlight
Een planner voor lijnvluchten voor Microsoft Internet Information Server en Netscape Fast Track Server. Gegeven een vertrek en een aankomst luchthaven en een vertrek of aankomst datum worden de meest optimale vluchten berekend. Dit programma is geschreven in C++ en ontwikkeld met behulp van Microsoft Developer Studio.
WebComplex
Complex is het AND product voor het electronisch uitgeven van boeken. Met deze technologie kunnen teksten sterk gecomprimeerd, en goed geïndexeerd worden. Hierdoor is het systeem uitermate geschikt voor: handboeken, wetteksten, encyclopedieën, woordenboeken, enz. De release van deze technologie voor gebruik op webservers werd door mij gecoördineerd Dit product is uitgeleverd voor Windows, Linux en Sun (Sparc) Solaris systemen.
Clavis for Internet
De ontwikkeling van een raamwerk waarin de bestaande (en nieuwe) software als componenten door middel van en bestaande script taal in een webserver gebruikt kunnen worden. De componenten leveren functionaliteit zoals het vinden van een locatie, een routeplanner, het tekenen van kaartjes (Met routes, Points Of Interests, enz.) informatie over landen, plaatsen, enz, een vlucht planner. Als script taal kan gebruik worden gemaakt van ASP (voor Windows) en PHP (voor Linux en Windows). Een interface voor andere talen zoals bijvoorbeeld Perl kan eenvoudig geïmplementeerd worden.

Grenco b.v.

's-Hertogenbosch, september 1997 - maart 1998
Project engineer control
Voor de besturing van grote industriële koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van de door Grenco ontwikkelde procesbesturingscomputer. Hier ben ik verantwoordelijk voor het hele traject: het bepalen van de regelstrategie, het ontwerp, de implementatie (in Pascal), de documentatie en het inbedrijfstellen van de applicatie.

IBM Professional Services

Uithoorn, september 1995 - augustus 1997
AIX/UNIX & Internet specialist
Als lid van het AIX-Support Team assisteerde ik de gebruikers van RS6000 computers. Enkele onderdelen van deze taak waren het installeren van diverse pakketten, het ontwikkelen van specifieke hulpmiddelen en emergency recovery. Ook de standaard systeembeheerderstaken werden door mij uitgevoerd. Veel voorkomende taken heb ik geautomatiseerd door middel van diverse scripts (shell, sed, awk, perl).
Sinds februari 1996 was ik ook plaatsvervangend team leader van dit AIX Team.
Voor onze afdeling heb ik het informatiesysteem opnieuw opgezet. Het informatiesysteem bestond uit een verzameling GML bestanden. Dit heb ik omgezet in een systeem waarin gebruikers nu interactief via web pagina's informatie kunnen vinden en toevoegen. Onder andere door dit werk ben ik overgegaan naar de Internet Infrastructure groep.
Deze groep verzorgt voor diverse IBM afdelingen en externe klanten de Internet faciliteiten. Hierbij moet gedacht worden aan het ontwerpen van web-pagina's. Het schrijven van Java applets en cgi-bin programmatuur (voornamelijk in C/C++ en Perl). Ook het hosten van web-servers en het opzetten van netwerkwerken behoort tot het takenpakket van deze groep.

TNO Wegtransportmiddelen

Delft, mei 1995 - augustus 1995
Verbeteren van MTA
Voor de simulatie van een airbag moeten de temperatuur en de massastroom van het gas dat in de airbag komt opgegeven worden. Deze grootheden zijn niet rechtstreeks aan de inflator te meten. Om ze te bepalen wordt een zogenaamde `dry fire' test uitgevoerd. Bij deze test worden de gassen van de inflator naar een tank geleid. Uit de meetbare grootheden kunnen de temperatuur en massastroom berekend worden. Deze berekeningen kunnen worden uitgevoerd door het programma MTA (Madymo Tanktest Analysis). In de vorige versie zijn, om het rekenwerk te vereenvoudigen, een aantal aannamen gemaakt waardoor de resultaten niet zo nauwkeurig berekend worden als het zou kunnen. Ik heb het programma zo aangepast dat de temperatuur en massastroom van het gas dat door de inflator geleverd wordt nauwkeuriger bepaald worden.

Rotako b.v.

Zevenbergen, april 1995
Haalbaarheidsonderzoek naar een filmdroger
Filmmateriaal bevat een aanzienlijk gedeelte zilver. Om dit zilver uit het filmmateriaal te halen is een processtraat gebouwd. Na de eerste behandeling van het filmmateriaal moeten de chemicaliën van de film verwijderd worden. Hiervoor werd gedacht aan een elevator waarin de film kan uitlekken. Om de benodigde capaciteit en verblijftijd te halen was een elevator van 15 meter nodig. Omdat dit onmogelijk was moest een alternatief ontwerp worden bedacht. Bij dit alternatief werd de elevator uitgevoerd met een knik. Voor dit ontwerp heb ik de kenmerken (afmetingen, benodigd vermogen, dikte van de assen enzovoort) berekend. Met behulp van AutoCad heb ik hierna van constructie tekeningen gemaakt.

TNO Wegtransportmiddelen

Delft, augustus 1994 - maart 1995
Ontwikkelen van testproblemen
Met het oog op de kwaliteitsbewaking is voor MADYMO (een bij TNO ontwikkeld computer programma voor crash-simulaties) een test-suite ontwikkeld. Deze test-suite vergelijkt automatisch de resultaten van diverse testproblemen met eerder bepaalde referentie resultaten. Voor deze test-suite het ik een aantal problemen ontwikkeld. Deze problemen bestrijken alle gebieden van het pakket (Multi-body, Eindige elementen en Thermodynamica).
Omdat in deze periode mijn afstudeerwerk is verkocht aan een Amerikaanse klant heb ik ook een gedeelte van mijn tijd besteed aan het aanpassen van mijn programma aan de wensen van deze klant.

TNO Wegtransportmiddelen

Delft, Afstudeeropdracht, november 1993 - augustus 1994
Implementatie droge wrijving
Ik heb MADYMO (programma voor crash-simulaties) uitgebreid met het Coulombse wrijvingsmodel. Dit is een model voor wrijving tussen ongesmeerde contacten. Ik heb deze opdracht zelf mogen invullen, waarbij van mij verwacht werd zelfstandig, na een literatuur onderzoek, de beste oplossingen uit te werken. Dit betekent dat de (Fortran) computercode uitgebreid moet worden met een aantal subroutines en aanroepen naar deze routines. Omdat mijn werk onderdeel was van een groter geheel was ook samenwerking en overleg nodig tussen mijn collega's en mij, zodat mijn eindprodukt goed inpasbaar is in het totale pakket.

Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO

Delft, Stage, juni - juli 1993
Verificatie van contactalgoritmen
Voor de kwaliteitscontrole van de software produkten van de sectie MADYMO moesten een aantal testen ontwikkeld worden. De sectie MADYMO valt onder de afdeling botsveiligheid. Omdat contacten een essentieel onderdeel zijn van de simulaties van botsingen ben ik daar mee begonnen. De contactalgoritmen zijn geverifieerd door voor de verschillende contactmodellen een eenvoudig testpobleem op te stellen. Deze testproblemen heb ik analytisch, zonder computer, opgelost. Daarna heb ik de door mij berekende resultaten vergeleken met de resultaten die de computersimulatie gaf.

Technische Universiteit Eindhoven

Eindhoven, Interne Stage, oktober 1992 - juni 1993
Implementatie van de Gabortransformatie
Voor het onderzoek naar het optimaliseren van het geluid van carillonklokken is het van belang te weten hoe snel de verschillende toonhoogten aanzwellen en weer uitdempen. Met de Gabor transformatie is het mogelijk om de sterkte van de verschillende oonhoogten op verschillende tijdpunten te bepalen. Na een literatuuronderzoek heb ik het algoritme voor de Gabor transformatie in MATLAB geïmplementeerd en een aantal testen uitgevoerd. Een nadere beschouwing van de Gabor transformatie leerde dat het mogelijk was om het FFT-algoritme te gebruiken in het algoritme voor de Gabor transformatie. Het toepassen van het FFT-algoritme leidde tot een aanzienlijke reductie van de rekentijd.

Automatiseringservaring

Programmeertalen: C++, C, PHP, Perl, Java, JavaScript, Pascal, Fortran, Basic, Modula 2
Tekstverwerking: HTML, LaTeX, WordPerfect, MS Word, AMI Pro
Databeheer: MySql, XML, MS Access, Excel, DBase IV
Operating systemen: Linux, Solaris, Windows (NT4, 2000, 98, 95, 3.11), PalmOS, AIX, IRIX, DOS
Simulatie: MatLab, MADYMO, DADS, Sepran, Diana
Tekenpakketten: AutoCad, Paint Shop Pro

Diverse activiteiten

Hobby's: (Lig)fietsen (Organiseren en rijden van toertochten)
Zingen (Bas)
Computers (programmeren)
Go (Denksport)
Overig: Bestuurslid NVHPV, Coördinator Internet (2001 - )
Penningmeester Jeugdkoor Maria Magdalena / Jongerenkoor Contrast (2000 - )
Contactpersoon BLOEM, Brabantse Ligfiets Organisatie En Meer (1998 - )
Finalist IT management game 1996
Universiteit: Diverse commissies bij studievereniging Simon Stevin en Zeilwagencommissaris bij deze vereniging
Middelbare school: Toneelclub, Filmcommissie

Share and Enjoy: del.icio.us Reddit digg Furl Spurl NewsVine Smarking Ma.gnolia Wists Simpy TailRank co.mments YahooMyWeb blinkbits BlinkList blogmarks connotea De.lirio.us Fark feedmelinks LinkaGoGo Netvouz RawSugar scuttle Shadows

tue tno ibm Grenco AND Response CarrierWeb Otto Ematic Sebastian cv
Thuis Hobby Werk spam Code WWW

Toni Cornelissen
1 januari 1970
toni@dse.nl
Lid van de Technetium groep
Dagelijkse horoscoop StatCounter NetStat W3C Validator